Klasyczne Czwartki - Regulamin

Każdy Czwartek o 19:00 - głównie Magnolia Park - parę razy występować będą inne miejsca o których poinformujemy!